g Gabinete Xurídico MonteAlon

Enlaces

Enlaces os Ilustres Colexios de Avogados de Santiago de Compostela e A Coruña
e o Ilustre Colexio de Graduados Socias de A Coruña e Ourense

http://www.icacor.es

Ilustre Colexio Provincial de Avogados de A Coruña

http://www.icasantiago.org

Ilustre Colexio de Avogados de Santiago de Compostela

https://www.graduadossociales.org

Ilustre Colexio de Graduados Sociais da Coruña e Ourense

Diario Oficial de Galicia D.O.G.

Dende aquí poderá acceder o Diario Oficial de Galicia
de hoxe, e tamen poderá consultar o de outros días.

Ir a D.O.G.

Os Nosos Servicios

A continuación detallanse os servicios que o Gabinete Xurídico Montealon ofrece os seus clientes

Laborais

Pensions de todo tipo.
Asesoramento, altas, baixas e modificacions de empresas e autonomos.
formalización de contratos.
Nóminas e seguros sociais.
Subvencions e bonificacions.
IRPF trimentral e anual.
Consultorio Xurídico-Laboral.
Asistencia e represntación ante o Ministerio de Traballo e Seguridad Social.
Asistencia e representación en Actos de Conciliación, ante o Instituto de Mediación, Arbitraxe e Conciliación e ante o xuzgado do Social.
Asistencia e representación ante o xuzgado, tramitación de recursos de Suplicación e Casación.

Civiles

Consultas, informes e dictámenes.
Diligencias e intervención de documentes públicos.
Redacción e demáis tipos de documentos.
Redacción e revición de Estatutos, Reglamentos, Memorias...
Herencias.
Procesos matrimoniales e de menores.
Arrendamientos.
Todo tipo de juicios civiles

Penales

Asistencias.
Procedementos ordinarios e abreviados por delitos.

Tributarios e Contables

IVA, Sociedades, IRPF trimestral y anual.
Imposto sobre a renta, autoliquidación de sucesions, donacions.
Transmisions patrimoniais.
Delaracións de inicio,modificacion e cese de actividade.
Contabilide de Sociedades e autónomos.

Mercantiles

Asesoramento dos órganos de administración de sociedades e cooperativas.
Contitución, rexistro e transformación de sociedades.

Administrativos

Actuacions administrativas ante todas as administracions.
Todo tipo de procedementos administrativos.

Gabinete

O Gabinete Xurídico Montealon é unha empresa formada por Berta Montero Espasandín (avogada)
e por Roberto Alonso Castro (Graduado Social) que leva prestando os seus servicios en Zas desde 1990.

Dada a experiencia laboral e a formación de ambos socios, podemos dar un amplio e diverso
servicio tanto en temas civiles, aministraticos, penais, laborais, mercantiles, tributarios, contables...

Berta Montero Espasandín

Info

Licenciada en Derecho pola Universidade de Santiago de Compostela no ano 1990.
Colegiada en dereito nos Ilustres Colexios de avogados da Coruña e Santiago de Compostela.

 • Seminario sobre a nova ley de enxuizamento civil
 • Seminario sobre as fases do procedemento e os recursos administrativos.
 • Seminario xentes do dereito.
 • Seminario sobre o proceso contecioso administrativo.
 • Seminario sobre a ley do solo.

Info

Graduado Social pola Universidade de Santiago de Compostela no ano 1990.
Colexiado no Ilustre Colexio de Graduados Sociais de A Coruña e Ourense.

 • Seminario sobre módulos, coeficientes e estimación directa.
 • Seminario sobre I.R.P.F.
 • Seminario sobre a actuación do Graduado Social como perito ante a admin. de xustiza.
 • Seminario sobre o contabilidade e analise económico financieiro.
 • Especialización práctica en dereito tributario.
 • Seminario sobre contratación laboral.
 • Seminario sobre procedemento contencioso administrativo en materia laboral e de seguridade social.
 • Seminario sobre procedemento laboral.
 • Seminario sobre práctica xurídica laboral.
 • Seminario sobre as fases do procedemento e os recursos administrativos.
 • Seminario de blanqueo de capitais.
 • Seminario sobre o imposto sobre o valor añadido.
 • Seminario sobre o patrimonio e imposto de sociedades.
 • Seminario de prevención de riesgos laborais.

Roberto Alonso Castro

Contactar

Si desexa contactar con nos rellene o formulario e nos poñeremonos en contacto con vostede o antes posible.

Información de Contacto

Gabinete Xurídico Montealon.
Crta. Santiago Nº35
C.P. 15850, Zas, A Coruña
Telf: (981) 751 308
Email: gabinete35@hotmail.com